Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
9/27/2021 1462 / 4/5/2021 Копривщица Кв: 44 УПИ: XVII Улица: ул."Цоко Будин"14 Поземлен имот с идентификатор №: 38558.3.492
• УПИ (477 кв.м.)
Публичен търг
9/27/2021 1461 / 4/5/2021 Копривщица Кв: 44 УПИ: XVIII Улица: ул."Цоко Будин"№16 Поземлен имот с идентификатор №: 38558.3.495
• УПИ (856 кв.м.)
Публичен търг
4/28/2021 1459 / 1/15/2021 Копривщица Поземлен имот с идентификатор №: 38558.11.720
• Земеделска земя (63 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/10/2020 103 / 5/9/2001 Копривщица Кв: 104 УПИ: ХІ - 1194 Номер: 1194 Улица: " Душко Цаков " №: 21 Местност: Махала Бяло камъне Поземлен имот с идентификатор №: 38558.7.177
• УПИ (209 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/7/2019 641 / 3/30/2010 Копривщица Улица: " Дончо Ватах войвода " Местност: Арнаут махала Поземлен имот с идентификатор №: 38558.3.447
• УПИ (21 кв.м.)
Решение на общинския съвет