Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
27.9.2021 1461 / 5.4.2021 Копривщица Квартал: 44 УПИ: XVIII Номер: Улица: ул."Цоко Будин"№16 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 38558.3.495
• УПИ (856 кв.м.)
Публичен търг
27.9.2021 1462 / 5.4.2021 Копривщица Квартал: 44 УПИ: XVII Номер: Улица: ул."Цоко Будин"14 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 38558.3.492
• УПИ (477 кв.м.)
Публичен търг
28.4.2021 1459 / 15.1.2021 Копривщица Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 38558.11.720
• Земеделска земя (63 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10.11.2020 103 / 9.5.2001 Копривщица Квартал: 104 УПИ: ХІ - 1194 Номер: 1194 Улица: " Душко Цаков " №: 21 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Махала Бяло камъне Поземлен имот с идентификатор №: 38558.7.177
• УПИ (209 кв.м.)
Решение на общинския съвет
7.11.2019 641 / 30.3.2010 Копривщица Квартал: УПИ: Номер: Улица: " Дончо Ватах войвода " №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Арнаут махала Поземлен имот с идентификатор №: 38558.3.447
• УПИ (21 кв.м.)
Решение на общинския съвет