Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
1465 / 20.3.2023 Частна общинска собственост Копривщица Квартал: 52 УПИ: X Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 38558.5.474
• УПИ (19 кв.м.)
1464 / 27.2.2023 Частна общинска собственост Копривщица Квартал: 10292 УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Длъшки дол Поземлен имот с идентификатор №: 38558.8.181
• Земеделска земя (10292 кв.м.)
1463 / 9.2.2022 Частна общинска собственост Копривщица Квартал: УПИ: Номер: 75.47 Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 38558.12.285
• Земеделска земя (1023 кв.м.)
1387 / 7.7.2022 Публична общинска собственост Копривщица Квартал: 67 УПИ: II-774 Номер: Улица: ул."Любен Каравелов"16 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 38558.5.264
• УПИ (3818 кв.м.)
1386 / 9.2.2022 Публична общинска собственост Копривщица Квартал: 110 УПИ: Номер: 1512 Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 38558.6.524
• УПИ (1669 кв.м.)